Τιμές διαφημίσεων

    ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ                                                  ΤΙΜΗ (ανά τεύχος)        ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ         

1η Εξωφύλλου (Εξώφυλλο)                                     1170 €

4η Εξωφύλλου (Οπισθόφυλλο)                                  880 €

2η , 3η Εξωφύλλου - 1η Εσωτερική                            590 €  

Εσωτερική ολοσέλιδη                                                590 €  (έκπτωση 25% για ετήσιο* συμφωνητικό)

Εσωτερική δισέλιδη (σαλόνι)                                   1180 €   (έκπτωση 35% για ετήσιο* συμφωνητικό)

Εσωτερική ημισέλιδη                                                280 €   (έκπτωση 20% για ετήσιο* συμφωνητικό)

Εσωτερική ¼                                                            170

                                  *Eτήσιο συμφωνητικό : 4 συνεχόμενες καταχωρίσεις

 

· Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Αγγελιόσημο 20% & Φ.Π.Α 23%.                           

· Ο χώρος των παρατηρήσεων που δεν σημαίνεται αφορά σελίδες για τις οποίες δεν υπάρχει συνήθως άμεση διαθεσιμότητα. Επίσης για τις εν λόγω σελίδες η ενδεχόμενη έκπτωση διαπραγματεύεται κατά περίπτωση.

· Για ιδιαίτερες περιπτώσεις διαφημιστικής προβολής καθώς και για εκπτώσεις σε περίπτωση πολλαπλών διαφημιστικών σελίδων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 Διαστάσεις διαφημίσεων: 

 1η ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ (ΕΞΩΦΥΛΛΟ) :  18cm X 23cm

 4η ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ (ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ) : 21cm X 29cm

 2η , 3η ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ,  1η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ : 21cm X 29cm

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΣΕΛΙΔΗ (ΣΑΛΟΝΙ) : 42cm Χ 29cm

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΣΕΛΙΔΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) : 21cm X 14,5cm

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΣΕΛΙΔΗ (ΚΑΘΕΤΗ) : 10,5cm X 29cm 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ¼ : 21cm Χ 7cm 

Read more...
Subscribe to this RSS feed
Back to top